موقعیت جغرافیایی استرالیا

موقعیت جغرافیایی استرالیا

موقعیت جغرافیایی استرالیا به صورتی است که درنیمکره جنوبی قاره اقیانوسیه ، بین مدار جنوبی 40 – 10 درجه طول شرقی 154 – 113 درجه ، و میان اقیانوس آرام و اقیانوس هند ، واقع شده . این کشور با 7.617.930 کیلومتر مربع مساحت ، 7/4 برابر ایران و ششمین کشور وسیع جهان است .

کشور استرالیا به شکل جزیره است و همسایه ای ندارد ؛ ولی نزدیک ترین کشور به استرالیا ، از شمال شرقی ، گینه نو ، از شمال غربی ، اندونزی و از جنوب شرقی ، نیوزیلند هستند .

استرالیا ، گینه نو ، نیوزیلند و برخی از کشورهای کوچک که به صورت جزیره در اقیانوس آرام پراکنده شده اند ، قاره اقیانوسیه را تشکیل می دهند . این قاره ، کوچک ترین و کم جمعیت ترین قاره جهان است . مرکز استرالیا پست و اطراف آن ، مرتفع است .

منابع طبیعی استرالیا

استرالیا به شش منطقه جغرافیایی تقسیم می شوند :

سرزمین های مرتفع شرقی ( Eastern Highlands )

شامل رشته کوه گریت دیوایدینگ ( Great Dividing Range )  ، ناحیه بریگالو ( Brigalow ) و سرزمین شرقی ؛

زمین های پست و دشت های آبرفتی شرقی ( Eastern alluvial Plains and Lowlands )

آبگیر مورای دارلینگ ( Murray Darling ) که در بخش جنوبی قرار دارد و بخش هایی از این آبگیر دریاچه ایره ( Lake Eyre ) تا خلیج کارپنتاریا ( Gulf of Carpentaria ) ؛

سرزمین های مرتفع استرالیای جنوبی ( South Australia Highlands )

شامل رشت کوه فلیندرز ( Flinders Range ) ، شبه جزیره ایره ( Eyre Peninsula ) و یورکه ( Yorke Peninsula ) ؛

فلات غربی ( Western Plateau )

شامل فلات نولاربور ( Nullarbor Plain )  ؛

بیابان مرکزی ( Central Deserts ) ؛

فلات و آبگیرهای شمالی ( Northern Plateau and Basins )

شامل تاپ اند ( Top End ) است .