محل برخورد قاره ها

ترکیه – محل برخورد قاره ها

جایگاه ترکیه در مزر میان دو قاره چشم انداز این کشور را شکی می بخشد. قاره پهناور آسیا و قاره اروپا در ترکیه با هم برخورد می کنند. قاره سوم ، آفریقا ، در آن سوی دریای مدیتراه قرار گرفته است. این قاره ها در پوسته در حال رانش یا لغزش زمین به صفحه ها می پیوندند. اگر صفحه ای با تکانی ناگهانی جابجا شود ، زمین لرزه رخ می دهد. وقتی قاره ها به یکدیگر فشار وارد می کنند ، رشته کوه ها روی زمین شکل می گیرد. رشته کوه های بسیازی که در ترکیه پراکنده اند ، بر اثر اصطکاک و برخورد این سه قاره بزرگ با یکدیگر پدید آمده اند. فعالیت آتشفشان ها در شکل گیری دیگر کوه ها موثر است. بر اثر جابجایی صفحه ها هسته گداخته زمین به بیرون فوران می کند و به این ترتیب آتشفشان ها فعال می شوند. جایگاه ترکیه در نقطه برخورد قاره ها ویژگی های جغرافیایی این کشور را پدید آورده اند.به همین دلیل به این کشور محل برخورد قاره ها می گویند.  ترکیه سرزمینی است که بخش میانی آن مسطح است ، رشته کوه ها پیرامون این بخش واقع شده اند و سواحل ناهموار پیرامون کوه ها قرار گرفته اند.

 

مطلب را از دست ندهید : جغرافیای ترکیه – تراکیه ترکیه

 

موقعیت و مرزهای ترکیه

مرزهای کنونی ترکیه در سال 1933 تثبیت شده اند. این کشور تقریبا شبیه مستطیل و مساحت آن حدود 780 هزار کیلومتر مربع است. به این ترتیب ترکیه به لحاظ مساحت سی و ششمین کشور جهان محسوب می شود و به جز روسیه همه کشور های اروپایی طول کمتری از ترکیه دارند. بیش ترین قاصله شرق تا غرب ترکیه تقریبا 1600 کیلومتر و بیشترین فاضله شمال تا جنوب این کشور حدود هشتصد کیلومتر است.

ترکیه را بیشتر با عنوان شبه جزیره اناتولی آسیا توصیف می کنند ، همچنین این کشور با نام آسیای صغیر مشهور است ,دریای سیاه در شمال ، دریای اژه در غرب و دریای مدیترانه در جنوب این بخش از قاره آسیا واقع شده اند. سه درصد از خاک ترکیه در قاره اروپا قرار دارد ، در شبه جزیره بالکان ترکیه با کشور های یونان و بلغارستان از شمال غربی همسایه است. دریای مرمره این بخش را از شبه جزیره آناتولی جدا می کند