کوه های استرالیا - آلپ

کوه های استرالیا

استرالیا ، مسطح ترین قاره جهان است و میانگین ارتفاعات آن ، کمتر از پانصد متر است ( میانگین جهانی ، هفتصد متر است ) و فقط ارتفاع حدود یک بیستم مساحت آن ، دویست متر بالاتر از سطح دریاست . کوه های استرالیا شامل رشته کوه آلپ ( Alps ) ، رشته کوه جداکننده ( Great Dividing range ) و کوه های برفی ( Snowy mountains ) است ؛

کوه های استرالیا – آلپ ( Alps )

آلپ رشته کوهی در جنوب نیو ساوث ولز ( New South Wales ) و شرق ویکتوریا ( Victoria ) است . بزرگ ترین رشته کوه این کشور است ؛ بخشی از آن ، کوه های برفی نامیده می شود که شامل تنها کوه های استرالیاست که بیش از دو هزار متر ارتفاع دارند و کوزیسکو ( Kosciusko ) در این رشته کوه با 2.228 متر ، بلند ترین قله استرالیاست .

این کوه در ماه های سرد سال ، پوشیده از برف و مکان خوبی برای اسکی است .

کوه های استرالیا – رشته کوه جدا کننده ( Great Dividing range )

great-dividing-rangeاین رشته کوه ، به دلیل اینکه در سراسر شرق استرالیا گشترده است به نام سرزمین کوهستانی شرق نیز شناخته می شود و طول آن بیش از 3.500 کیلومتر است . این رشته کوه از شمال شرق کوئیزلند شروع می شود و در امتداد سواحل شرق ، تا جنوب نیو ساوث ولز پیش می رود ؛ با انحراف به سمت غرب ، جنوب ایالت ویکتوریا را نیز می پوشاند و مانند دیواری طبیعی ، سواحل شرق استرالیا را از مرکز این کشور جدا می کند . در شرق آن ، نوار باریکی از جلگه های منتهی به اقیانوس آرام وجود دارد که حاصلخیز و پرجمعیت است . در غرب آن نیز ، سرزمین پست مرکزی استرالیا واقع شده که بخش اصلی و بزرگ این سرزمین محسوب می شود .

 

حتما بخوانید : جغرافیای استرالیا – موقعیت جغرافیایی استرالیا

 

کوه های استرالیا – کوه های برفی ( Snowy mountain )

snowy-mountainاین کوه ها نیز در جنوب نیو ساوث ولز قرار دارند ، و چون تنها کوهستان برف گیر استرالیا هستند ، به همین دلیل ، کوه های برفی نامیده می شوند .

سایر کوه های مهم استرالیا مطابق جدول زیر ، عبارتند از :

 

نام کوه

 

 

محل

 

ارتفاع ( متر )

 

کوزیسکو ( Kosciusko )

 

شرق ویکتوریا

 

2.228

 

 

بوگونو ( Bogono )

 

ویکتوریا

 

1.986

 

 

بیمبری ( Bimberi )

 

استرالیای مرکزی

 

1.912

 

 

بارتل فرر ( Bartle Frere )

 

کوئیزلند

 

1.622

 

 

اوسا ( Ossa )

 

تاسمانیا

 

1.614

 

 

زیل ( Zeil )

 

استرالیای شمالی

 

1.531

 

 

وود راف ( woodroffe )

 

استرالیای جنوبی

 

1.435

 

 

مهاری ( Meharry )

 

استرالیای غربی

 

1.249