خیلی عالی بودن. چقدر زیباس. مرسی از توضیحات خوبتون