آبل تاسمان

آبل تاسمان – کاشف جزیره تاسمانی

آبل تاسمان دریانوردی از هلند که عمر 56 ساله ای داشت دست به کشف سرزمین های دوز از دسترس می زد. جزیره تاسمانی در استرالیای امروزی را آبل تاسمان کشف نموده است. او همچنین جزایر فیجی ، سرزمین نیوزلند و تونگا را نیز کشف نموده است. نام جزیره تاسمانی در استرالیا برگرفته از نام این دریانورد هلندی است.

آبل تاسمان این جزیره را هلند نو نامید و ن را بخشی از سرزمین های تحت استعمار هلند قرار داد. اما هلندی ها تمایل چندانی برای زندگی در این سرزمین از خود نشان ندادند و ان را فاقد شرایط مناسب برای زندگی دانستند.

آبل تاسمان قسمتی از جزیره تاسمانی را که این جزیره را از قاره مجاور یعنی قاره اقیانوسیه جدا می کرد را تنگه باس نامگذاری کرد. طی تغییر و تحولات ،  افرادی که در این جزیره ساکن شدند به 262 نفر رسیدند که 70 درصد آنها را زندانیان تشکیل می دادند . به همین خاطر در طی زمان تاسمانی به مکانی برای انتقال محکومان بدل شد. زندانیانی که به این جزیره منتقل می شدند هیچ راه نجات و یا فراری نداشتند و تنها مرگ می توانست برای آنها نجات بخش باشد.

حتما بخوانید : تاریخچه استرالیا

تا سال 1865 چیزی بالغ بر شصت هزار زندانی به این جزیره انتقال داده شده بود و بعد از آن با ایجاد قانونی انتقال زندانیان به این جزیره ممنوع گردید. بعد از گذشت 36 سال این جزیره به عضویت فدراسیون استرالیا درآمد . جزیره تاسمانی دارای پوشش گیاهی و جانوری منحصر به فردی در جهان است که هم اکنون در بخش طبیعت حفاظت شده جهان قرار دارد.

جزیره تاسمانی هم اکنون بخشی از استرالیا است که در جنوب شرقی این سرزمین واقع شده است و همانطور که اشاره شد توسط تنگه باس از قاره اقیانوسیه جدا شده است. این جزیره بزرگترین جزیره استرالیا می باشد که خود به تنهایی یکی از مکان های دیدنی سفر به استرالیا است.