هنر های اسلامی ترکیه

هنر های اسلامی ترکیه

یکضرب المثل ترکی میگوید : ( قلبی که با عشق به زیبایی می تپد ، هیچگاه پیر نمی شود. ) عشق به زیبایی که به شکل هنر تجلی می یابد ، قدمتی هزاران ساله در ترکیه دارد . رومی ها دیوارنگاره هایی موزاییکی در هم بافته می آفرینند ، بیزانسی ها ، کلیسا های خود را باشکوه تزیین می کردند و عثمانی ها مساجد و کاخ های خود را با کاشی های رنگین می پوشاندند . امروزه هنرها در ترکیه این تاثیرات باستانی را با تجربه های نوین آمیخته اند .

هنر های اسلامی ترکیه

نخستین پیروان اسلام خود سنت های هنری زیادی نداشتند . هنگامی که آنان دیگر امپراتوری ها را فتح میکردند ، صورت های هنری را که می یافتند با هم می آمیختند . سبک های هنری رومی ، بیزانسی ، ایرانی و آسیای مرکزی همگی بر هنر اسلامی تاثیر گذاشتند . اما اسلام هنر را از نمایش انسان ها و حیوانات باز می دارد ، که این به معنای باز داشتن مردم از پرستش تصاویر پیامبران و قدیسان بود ؛ تنها خداوند است که باید پرستیده شود . همچنین هنرمندان مجاز نبودند به ساخت مجسمه های موجودات زنده بپردازند ، چرا که تنها خداوند قادر به آفرینش زندگی است . براسناهان مینویسد : ( این بازداری مسیر هنر را تعیین کرد . هنر اسلامی در زمینه معماری ، خوشنویسی ، ساخت شیشه های رنگی ، تذهیب نسخه های خطی ، شیشه گری ، منیت کاری ، فلز کاری و دیگر طرح های هندسی بسیار غنی است ، اما هنرمندان مسلمان کم تر به نقاشی و مجسمه سازی می پرداختند و این هنرها درکشورهای اسلامی مانند کشورهای غیراسلامی درکمی شوند .)

 

حتما بخوانید : فرهنگ ترکیه : اسلام مورد پذیرش ترک ها

 

در دوران عثمانی طبقات اجتماعی بالا ، گاهی به سبک های هنری اروپایی علاقه نشان می دادند ، اما افراد طبقه متوسط تنها با سبک های هنری اسلامی و سنتی آشنا بودند . این روند در سال 1923 با پایه گذاری جمهوری سکولار ترکیه دگرگون شد . براسان در ادامه می افزاید : (یکباره… هنرمندان از زن و مرد به نقاشی ، مجسمه سازی ، نمایشنامه نویسی ، فیلم سازی و ساخت موسییقی متن تشویق شدند . این هنرها گستره کلی فعالیت های بشر و احساسات او را می نمایانند .)

دولت از مدارس هنری جدید ، موزه ها ، گروه های اپرا و رقص و موسیقی پشتیبانی می کرد .صدها ( خانه مردم ) در سراسر ترکیه انواع فعالیت های هنری و فرهنگی را به روستاییان معرفی میکردند . جمهوری نوین ترکیه هنرمندان را به جستجوی صورت های هنری تازه تشویق می کرد ، اما هنرمندان در همه هنرها ، هنوز هم اغلب موضوع ها و روش های سنتی را به کار میگرفتند .