نظام وظیفه

نظام وظیفه در ترکیه

نوجوانان می توانند در آغاز پانزده سالگی تحصیل در دبیرستان های نظامی یا دانشسراهای ارتش را برگزینند . اما تا وقتی دوره ی نظام وظیفه رسمی خود را آغاز نکنند ، عضو ارتش محسوب نمی شوند . قانون اساسی بیان می دارد که همه ترک ها باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند ، بنابراین همه مردان ترک باید به ارتش وارد شوند .هر فردی که از این قانون سرپیچی کند ، زندانی می شود ، حتی اگر برای مخالفت خود با جنگ دلایل اخلاقی داشته باشد . گرچه برخی از مردم مایل به ایجاد تغییر در قانون نظام وظیفه هستند ، اما هنوز هیچ قانونی مخالف خدمت نظام وظیفه نیست و نیز خدمت جایگزینی برای آن وجود ندارد . نظام وظیفه معمولی هجده ماه به طول می انجامد و دوره آموزشی از نوزده سالگی آغاز می شود . دانشجویان می توانند تا بیست و هشت سالگی خدمت نظام وظیفه خود را به تعویق اندازند ، سپس به عنوان افسر مدت کوتاه تری را خدمت کنند . در ارتش ترکیه با حدود ششصد هزار عضو ، بیش از چهار صد هزار سرباز دوران اجباری خدمت خود را می گذرانند . زنان نیز می توانند در ارتش خدمت کنند و به ویژه به عنوان افسر استخدام شوند ، اما چون زنان ملزم به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه نیستند ، بیشتر سربازان را مردان تشکیل می دهند.

 

مطلب را از دست ندهید : سبک زندگی و فرهنگ ترکیه : هنر فرش در ترکیه

به گفته سفارت ترکیه در واشنگتن دی . سی (( فعالیت های ارتش تنها به دفاع از کشور محدود نمی شود ، بلکه این فعالیت ها در جهت ایجاد ارزش های جدید و مشارکت اجتماعی ، اقتصادی وآموزشی در جامعه به صورت کلی است .)) آموزش و تربیت مردان جوان در نیروهای نظامی ترکیه باید به ایجاد اتحاد میان پسران با پیشه های متفاوت کمک کند و علاوه بر آموزش های فنی آن ها باید وجدان اجتماعی کسب کنند و به تاریخ و فرهنگ ترکیه احترام بگذارند .

بسیاری از ترک ها خدمت در ارتش را بخش مهمی از زندگی می دانند و مردان را تا هنگامی که در کنار دیگر فعالیت ها ، خدمت نظام وظیفه خود را سپری نکنند ، موفق نمی دانند . پیش از آغاز دوران سربازی پسرها دو ماه به تعطیلات می روند وخوش می گذرانند و در هفته آخر برای خداحافظی و دریافت هدایا به دیدار دوستان و خوشاوندان می روند . پسرها را با موسیقی در دوران خدومت به خانه می فرستند ، با ارزش می شمرند و آن ها را در خانواده دست به دست می گردانند . هنگامی که مرد جوان دوره نظام وظیفه خود را به پایان رساند ، امکان دارد خانواده او شیرینی خاص بپزند و با آن از هسایگان ، خوشاوندان و دوستان که برای تبریک به خانواده جوان نزد آن ها آمده اند ، پذیرایی کنند . مرد جوان اکنون می تواند زندگی خود را مانند یک بزرگسال آغاز کند . او می تواند شغلی برگزیند یا ادامه تحصیل دهد ، اما تا هنگامی که ازدواج نکند و تشکیل خانواده ندهد ، به موفقیت کامل دست نخواهد یافت .