کشور گردی مرجع اطلاعات گردشگری و تاریخی کشورها

اسکیت ها

نخستین فرهنگ چادر نشینی روسیه

اسکیت ها ( سکاها ) که مردمانی چادرنشین و به همراه گله های اسب و گاو خود در حرکت بودند ، از قرن نهم تا قرن قرن سوم پیش از میلاد بر ناحیه گسترده و هلالی شکل حوزه دریای سیاه که از رود دانوب تا کوهستان قفقاز گسترش داشت ، حکومت می کردند. حکومت آنان یکی از چندید امپراتوری دراز مدت چادر نشینان بر این سرزمین بود ، که هر یک با ورود قدرتمندانه سلطه گری دیگر از میان می رفتند.

اسکیت ها که مردمانی از نژاد هند و اروپایی بودند از استپ های آسیا به این سرزمین مهاجرت کردند. آنان به یکی از شاخه های زبان های ایرانی تکلم می کردند و به قبایل یا ایالات بسیاری تقسیم شده بودند ، این قبایل زیر لوای حکومت پادشاه تمامی قبایل قرار داشتند. هرودوت مورخ یونانی در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح در سفرهای خود با این مردم ملاقات کرد و تحت تاثیر برتری آنان بر دشمنانشان قرار گرفت. : (( آنان نه شهری داشتند و نه دژهای نظامی و خانه های خود را هر کجا که می رفتند به همراه خود می بردند. همه آنان عادت کرده بودند تا به هنگام سواری تیراندازی کنند. انان زندگی خود را نه از راه کشاورزی بلکه از راه دامداری می گذراندند. ارابه هایشان تنها خانه هایی بود که در اختیار داشتند. آنان چگونه می توانستند تسخیرناپذیر و شکست ناپذیر نباشند ؟ )) اسمیت ها از زین ( که یونانیان و رومیان از آن برخوردار نبودند ) استفاده می کردند. شیر مادیان می نوشیدند و گوشت آب پز می خوردند. در جنگ ها بی رحم و انتقام جویانی وحشی صفت بودند. مشهور بود که آنان پوست سر دشمنانشان را می کنند و جمجمه و پوست آنان را به اهتزاز در می آورند.

 

حتما بخوایند : تاریخ روسیه – اسلاو ها در روسیه

 

اسکیت ها با وجود توحش و شیوه زندگی چادرنشینی خود مظاهر زیبای تمدن را نیز می ستودند. دارایی های گران قیمت آنان از جمله جواهرات ، اسلحه ، فنجان ها و کاسه ها که از طلا یا نقه ساخته شده یا با طلا و نقره زینت یافته اند ، از گورتپه ها به بیست متر می رسد ، که نشانگر عبور این مردم از استپ است. میراث آنان نشانگر ارتباط با دیگر فرهنگ ها به ویژه فرهنگ یونان است که در ساحل دریای سیاه مهاجرنشین هایی تاسیس کرده بود. برخی از مورخان معتقدند که پایه و اساس هنر بومی روسیه ، که سوژه هایی همچون گاو ، گوزن ، بز ، خرس و پرنده را در بر می گیرند به این دوران باز می گردد.

در میانه قرن دوم پیش از میلاد ، امپراتوری اسکیت ها متلاشی شد و زمام امور به دست سرمت ها افتاد. سرمت ها نیز همچون اسکیت ها از آسیا آمده بودند و به زبان ایرانی سخن می گفتند. آنان تا حدود سال دویست میلادی در استپ در حرکت بودند. سرام سرمت ثروت زیادی گرد آوردند و ارتباط میان ساکنان استپ و مهاجرنشین های یونانی ( و بعد رومی ها ) واقع در دریای سیاه را تقویت کردند. زره های سنگین ، دیوارنگاره ها و مینا کاری های پر از جواهر و زیور آلات طلای آنان نیز از گورستان های شبه جزیره کریمه ، واقع در اوکراین که دریای آزوف را از دریای سیاه جدا می کند ، یافت شده است.