نخستین امپراتوری ترکیه

نخستین امپراتوری ترکیه

ترکیه به دلیل جایگاهش در میان اروپا وآسیا چهار راه فرهنگ بوده است . مسافران از هر قاره به ترکیه وارد می شدند ، برخی از آنان هزاران سال در این سرزمین سکونت کردند و برخی دیگر موجب بروز کشمکش و دگرگونی های اجتماعی هزاران ساله شدند . مهاجمان ، پناهندگان و مهاجران یکی پس از دیگری از شرق وغرب به این سرزمین آمدند . برخی گروه ها تنها مدت کوتاهی در ترکیه ماندند ، در حالی که دیگران در ترکیه ماندگار شدند و زبان و فرهنگ خود را بر ساکنان محلی این سرزمین تحمیل کردند . برخی از امپراتوری ها صدها سال بر این سرزمین حکومت کردند اما حتی نیرومندترین امپراتوری سرانجام با ورود موج بعدی مهاجمان شکست را پذیرفت . ترکیه به عنوان جایگاه برخورد فرهنگ ها پی در پی از سوی این امپراتوری ها از غرب و شرق تحت تاثیر قرار گرفته است .

نخستین امپراتوری ترکیه

مردم از سپیده دم تاریخ بشری در ترکیه زندگی کرده اند .آغاز سکونت در این سرزمین به ششصد هزار سال گذشته باز می گردد . در دوره دیرینه سنگی قبیله ها در غارها زندگی می کردند و به شکار و جمع آوری غذاهای جنگلی مشغول بودند . در طول دوره نوسنگی از 8000 تا 5000 سال پیش از میلاد مردم در روستاها ساکن شدند . آن ها در این دوران در خانه های خشت و گلی زندگی می کردند و به کاشت غلات و پرورش دام می پرداختند . آنان معابد مذهبی می ساختند و تصاویر انسان و حیوان را در این معابد نقاشی می کردند .

 

حتما بخوانید : تاریخ ترکیه – نخستین سلاطین ترکیه

 

در 2000 سال پیش از میلاد ، قبایل تازه ای از شمال و شرق مهاجرت به ترکیه را آغاز کردند . برخی از این قبایل زمام امور را در شهرهای محلی به دست گرفتند و دولتشهرهای بزرگی را ساختند . نیرومندترین گروه این قبایل هیتی ها بودند . آنان امپراتوری ای تشکیل دادند که از سال 1650 پیش از میلاد تا سال 1200 پیش از میلاد تداوم داشت . آنان بیشتر سرزمینی را که امروز ترکیه نام دارد تصرف کردند و مردم محلی را واداشتند تا زبان و فرهنگ آنان را بپزیرند . هیتی ها در آناتولی مرکزی ، پایتختی بزرگ با نام هاتوسا ساختند . هاتوسا شهری محصور و دارای قلعه ها ، قصرها و ساختمان های دولتی بود . باستان شناسان با بهره گیری از آثاری که هیتی ها از خود به جای گذاشته اند ، از جمله هزاران لوح سنگی نوشته شده به خط میخی ، اطالاعاتی درباره این مردم به دست آورده اند . امپراتوری هیتی درحدود سال 1200 پیش از میلاد فروپاشید و به دولت شهرهای مستقل تبدیل شد.