مسلمانان تایلند

مسلمانان تایلند

هرچند بخش اعظم مردم تایلند بودایی هستند ، آیین بوده تنها آیین موجود در کشور نیست. چهار درصد جمعیت تایلند را مسلمانان تایلند تشکیل می دهند و اتباع مسلمانان که غالبا در شبه جزیره مالایا زندگی می کنند ، در جایگاه یک اقلیت ، موقعیت نامناسبی دارند

اختلافات دینی معمولا تنش آفرین بوده اند. مسلمانان جنوب احساس می کردند از فرهنگ ملی ، که آیین غالبش بودایی است ، جدا مانده اند ؛ دولت از میان مسلمانان جنوب افراد کمی را برای شغل های خدمات شهری استخدام کرده است و به نظر مسلمانان تایلند مدارس دولتی ریشه های اسلامی جنوبی ها را نادیده می گیرند. به همین سبب والدین مسلمانی که توانایی پرداخت شهریه مدارس اسلامی را دارند ، فرزندانشان را به چنین مدارسی می فرستند.

 

حتما بخوانید : سبک زندگی و فرهنگ تایلند – آیین بودا در تایلند

 

مسلمانان تایلند که در احاطه بوداییان تایلندی قرار دارند از مدت ها پیش احساس بی حرمتی نسبت به خودشان و باورهایشان را به دوش می کشند. مسلمانان جنوب همچنین به اینکه همسایه های بوداییشان نوشابه های الکلی می نوشند و گوشت خوک می خورند ، اعتراض دارند. تایلندی ها معمولا مسلمانان را خائک می نامند ، به معتی (( میهمان )) بسیاری از مسلمانان از بی حرمتی های مختلف از آزارهای جزئی گرفته تا اعدام هایی که توسط کارگزاران دولتی در جنوب – که عمدتا تای بودایی بوده اند – صورت گرفته است ، شکایت دارند.

این تنش ها و آزردگی ها سبب ظهور جنبش جدایی طلبانه ای شده است که طی آن مسلمانان مالایا خواستار حدایی از تایلندند. البته این جنبش فاقد هرگونه سازماندهی و انسجام است و هرگز از مرحله حرف بالاتر نرفته است. پادشاه بهومی بول آدولیادژ یا رامای پنجم جهت آرام کردن این تنش ها ، جوایزی را به مطالعات برتر قرآنی تخصیص داده و مرتبا این منطقه را بزدید می نموده ، اما نمی توان به یقین گفت که اینگونه تلاش ها برای از بین بردن تنش های موجود در شبه جزیره کافی است.