شهر های اسلاو

ظهور شهرهای اسلاو

در طول دوران حکومت خزرها، شمار اسلاوهای روسیه ساکن در جنگل و استپ از هر گروه قومی دیگر در ناحیه بیشتر افزایش یافت، ترکیب آنان با دیگر گروه های قومی نیز ادامه می یافت. جمعیت آنان چهار تا پنج میلیون نفر افزایش یافته بود و آنان در ناحیه ای با وسعت دو میلیون کیلومتر مربع زندگی می کردند. شهرهای نووگرود روسیه کنونی و کیف که قبلا بخشی از روسیه بوده از عمده شهرهای اسلاو بود.

اسلاوها به تدریج به تاجرانی قدرتمند تبدیل شدند و به تجارت خز که بازار خوبی داشت و دیگر محصولات جنگلی می پرداختند. مجموعه ای از مراکز تجاری مرتبط به هم، که بسیاری از آنان شهرهایی با امکانات بودند، در حاشیه مسیرهای آبی نووگرود روسیه کنونی، پولوتسک ( شهری تاریخی در بلاروس کنونی Polotsk)، اسمولنسک Smolensk، چرنیگوف Chernigov، کیف و پرسلاول Pereslavl ساخته شده بودند. بسیاری از این شهرها در اطراف دژی مرکزی که با نام کرملین ( روسیه ) مشهور و از کلبه های جنگلی اطراف خود متفاوت بود، ساخته می شدند.

 

جان لارنس می نویسد: تصور منظره یک روز تابستانی چنین بازارهایی که بر فراز تپه ای و در اطراف دژی جنگلی قرار گرفته اند دشوار نیست. پوشش مردان همچون دهقانان سنتی روسیه است: شلوارهای گشاد ترکی و پیراهن هایی از جنس کتان که با سوزن دوزی های براق زینت یافته است و در زیر آن جامه ای بلند به تن دارند. چکمه های روسی که تقریبا شناخته شده اما تجملی است پاپوش آنان است. ثروتمندان لباس های بر تن می کنند که با جواهرات، طلا، آب طلا، کهربا، تکه های ابریشم زیبای شرقی یا سوزن دوزی های بیزانسی تزیین یافته است.

مردم معمولی پا برهنه در بازار راه می روند یا کفش های به پا دارند که از پوست درخت ساخته شده در حالی که ثروتمندان چکمه های بلند روسی و از جنس چرم به پا دارند که برای پیاده روی روزانه در بازار به دقت جلا یافته است… گروه های رقص در بازار وجود دارد و مردان روس رقصیدن را آموخته اند، انان در رقص خود به صورت متناوب روی ران هایشان می نشینند و این ویژگی را تا کنون در رقص های خود حفظ کرده اند.

 

امنیت و وجود هر بخشی از مسیر طولانی تجاری که نووگرود روسیه و کیف را به شرق متصل می کرد به امنیت و وجود بخش دیگر وابسته بود. اما مسیرهای منفرد به دلیل حملات گروه های بی شمار رقیب آسیب پذیر بودند. بنابراین هنگامی که حکومت خزرها به دلیل حملات اعراب در قرن هشتم تضعیف شد، مسیرهای تجاری نیز دچار بی نظمی و هرج و مرج شدند.