روستانشینی در روسیه

در نظر بسیاری از شهرنشیانان روسیه آپارتمان تنها محلی برای غذا خوردن و خوابیدن در طول هفته است. آنها انرژی خود را در کلبه های روستایی خارج از شهر ها تخلیه می کنند و از آوریل تا سپتامبر تعطیلات آخر هفته خود را در این کلبه ها می گذرانند و در باغ ها به کاشت سبزیجات می پردازند و روستانشینی در روسیه را ترجیح می دهند. تحقیقات اخیر حاکی از آن است که بیشتز از نیمی از جمعیت روسیه به کلبه های روستایی دسترسی دارند. بازنشستگان سراسر تابستان را گاهی به همراه نوه های خود در کلبه ها سپری می کنند. این شیوه زندگی به بسیازی از افراد کمک می کند تا غذای خود را تامین کنند.

 

حتما بخوانید : سبک زندگی و فرهنگ روسیه – مذهب در روسیه

به عنوان مثال در سال 1933 ، 83 درصد محصول سیب زمینی در این زمین های خصوصی تولید شده بود که این درصد رقم خیره کننده ای است. در همان سال 16 درصد از تولید کشاورزی از این زمین ها به دست آمده بود. در حالی که این زمین ها کمتر از 3 درصد زمین های مشاورزی را تشکیل می دادند. محصول به دست آمده از باغ به دقت برداشت می شود. باقی مانده محصول را روی سقف کلبه خشک می کنند ، ترشی می اندازند و آن را نگهداری می کنند. تا سال 1991 ، وسعت این کلبه های به شدت از سوی دولت محود می شد و بیش از سی متر مربع برای ساختمان ( علاوه بر 12 متر برای ایوان ) نبود. امروزه این محدودیت ها برچیده شده و مناظر جالبی را می توانید در حومه شهر ها دید

در نواحی روستایی روسیه مالکیت شخصی رایح تر است ، اما شرایط زندگی ابتدایی باقی مانده است اما شرایط زندگی ابتدایی یاقی مانده است. ریچارد لیارد و جان پارکر در کتاب به نام ” مزیت آینده روسیه” می نویسند :

پس از چند دقیقه رانددگی در جاده اصلی مسکو به پترزبورگ زنانی را می بینید که آب را به صورت دستی از چاه کشیده اند و آن را به خانه می برند. در سراسر کشور ، تقریبا نیمی از خانه های روستایی فاقد لوله کشی هستند و بیش از نیمی از این خانه ها سیستم فاضلاب ندارند