انور پاشا - دولت عثمانی تسلیم بریتانیا

دولت عثمانی تسلیم بریتانیا

همانطور که در مطالب قبلی خوانید ترکیه در نبردهای جنگی موفق نبود. استان های عرب نشین شورش کردند و در سال 1918 فلسطین ، سوریه و عراق از سلطه عثمانی رهایی یافتند . امپراتوری در شهرهای مکه و مدینه ، واقع در عربستان سعودی امروزی ، متحمل شکست روحی بزرگتری شد . امپراتوری عثمانی دیگر بر بیشتر شهرهای مقدس اسلام حکومت نمی کرد . روسیه ، به نیمه شرقی آناتولی دست یافت . در این جبهه ، نزدیک به هشتاد و پنج هزار سرباز ترک ، اغلب به علت سرما ، جان باختند .
ارتش ترکیه که به اندازه کافی لباس ، و خدمات درمانی و پزشکی در اختیار نداشت به سختی ادامه حیات می داد . در جنگ جهانی اول حداقل 580 هزار سرباز عثمانی از میان رفتند که نیمی از آن ها به علت بیماری مردند . ترک های غیر نظامی نیز از شیوع بیماری و قحطی در رنج بودند . حدود یک چهارم از جمعیت ترکیه در دوران جنگ یا فورا پس از جنگ از میان رفتند که از این تعداد 2.5 میلیون نفر مسلمان ، حداقل هشت صد هزار نفر ارمنی و در حدود سی صد هزار نفر یونانی بودند .
متحدان ترکیه نیز از این وضع آسیب می دیدند ، و سرانجام برای پایان بخشیدن به جنگ خواستار آتش بس شدند . شهروندان ترک از این جنگ به اندازه کافی آسیب دیدند . انورپاشا و طلعت پاشا با یک قایق آلمانی از استانبول گریختند . دو هفته بعد ، دولت عثمانی تسلیم بریتانیا شد . اتحاد ترکان جوان و آلمان متحمل شکست شد . براسناهان می نویسد : (( با این شکست امپراتوری عثمانی فروپاشید ، استانبول به دست نیروهای بریتانیایی اشغال شد و سلطان نیز مانند مهره ای در دست فاتحان قرار گرفت .))