دشداشه لباس سنتی امارات

دشداشه لباس سنتی امارات

یکی از نشانه های پیروی از سنت مردم امارات لباس های سنتی امارات است که این پوشش بر اساس معیارهای عفت در اسلام طراحی می شود ، مثلا اکثر مردان ردای آستین دار بلندی تا قوزک پا می پوشند که دشداشه نامیده می شود . هرچند دشداشه کل بدن را می پوشاند ، عبور جریان ها را امکان پذیر می سازد و همین باعث خنک ماندن بدن در هوای گرم می شود . مردان در تابستان دشداشه سفید می پوشند تا نور خورشید را منعکس کند اما در زمستان اغلب دشداشه تیره تری می پوشند که از پارچه های سنگین تر و گرم تری مثل پارچه پشمی دوخته شده باشد . علاوه بر آن ، پوشش سنتی بر سر می گذارند که از سه تکه تشکیل می شود : تکه اول کلاهی است که موها را ثابت نگه می دارد ( قحفیه ) بر روی آن پوششی روسری مانند ( غتره ) قراردارد که با ریسمانی سیاه رنگ ( عقال ) ثابت می شود . این پوشش بسیار مفید و کاربردی است ، چون ماند چتر عمل می کند و مانع تابش نور خورشید می شود و غتره هم در هوای سرد یا طوفانی به صورت پوششی برای دهان و بینی استفاده می شود . در منزل ، این پوشش کنار گذاشته می شود .

 

حتما بخوانید : سبک زندگی و فرهنگ امارات – فرهنگ سنتی عربی

 

بیشتر زنان اماراتی لباس های پوشیده به تن می کنند . بیرون از خانه بیشتر آن ها جامه بلند و گشادی به رنگ سیاه می پوشند که عبایه نامیده می شود و مانند دشداشه کل بدن را می پوشاند . اغلب پوششی سیاه رنگ سر می کنند که شیلا نامیده می شود و گاهی اوقات هم نقاب ( برقع ) می زنند تا صورت خود را پنهان کنند . زیر عبایه یا در خانه لباس سنتی عربی می پوشند که کندوره نامیده می شود . کندوره هم لباسی بلند و گشاد با آتین های بلند است . کندوره از ابریشم دوخته می شود و گاهی اوقات بسیار آراسته می شود – یا با مهره های ریز پوشیده می شود یا با پولک ، سکه و فلز تزیین می شود . در مراسم خاص مثل عروسی ، زنان جامه ای به نام ثوب می پوشند که این جامه ظزیف تر و زیبا تر از کندوره طراحی می شود . زنان جوانتر مشتاقانه لباس های غربی می خرند و حتی خیلی راحت آن ها را بیرون از خانه می پوشند ، اما برخی دیگر آن ها را زیر عبایه یا در خانه می پوشند . پیروی امارات از سنت ها در پوشیدن لباس ، به بازدیدکنندگان غربی نیز تعمیم پذیر است و انتظار می رود که آن ها نیز لباس های باحیا بپوشند . هر چند قوانین لباس پوشیدن در شهرهایی مثل دبی آسان تر است ، قوانین محلی در دیگر بخش های کشور مردان را از بیرون آمدن با شوار کوتاه یا بدون پیراهن منع می کند . همچنین توصیه می شود که زنان خارجی شلوار کوتاه و دامن های بالای زانو ، لباس های بدن نما یا لباس هایی که برجستگی های بدنشان را نشان می دهد نپوشند . همچنین از شناگران درخواست می شود که لباس شنای پوشیده بپوشند و با مایو در خیابان و مکان های عمومی ظاهر نشوند .