توصیف روسیه

توصیف روسیه

توصیف روسیه به گستردگی فدراسیون روسیه چندان آسان نیست. وسعت این کشور که از شرق اروپا تا شمال آسیا گسترش یافته ، در تصور نمی گنجد. هنگامی که خورشید در کالینینگراد ، بخش کوچک و جدا افتاده از خاک روسیه که میان لهستان و لیتوانی قرار گرفته ، غروب می کند روز دیگری در ولادی و ستک نقطه پایانی خط آهن سراسری سیبری واقع در ساحل ژاپن آغاز می شود. از مسکو پایتخت روسیه تا هر یک از مرزهای این کشور به اندازه یک روز رانندگی راه است. به این مقایسه حیرت انگیز توجه کنید : وسعت ناحیه جفرافیایی که با نام سیبری مشهور است و از کوه های اورال تا ساحل اقیانوس آرام امتداد یافته از وسعت سطح روشن ماه بیشتر است.

موانع طبیعی گشترده وسیع روسیه را به شدت آشفته کرده اند. بالا رفتن از کوه های اورال که تنها در برخی نقاظ ارتفاعی بیش از نهصد متر دارند ؛ آسان است. امواج جمعیت سراسر دشت های وسیعی را که با عنوان استپ های روسیه شناخته شده اند ، در نور دیده اند. هنگامی که مردم در غرب کوه ها اورال روسیه ساکن شدند ، سکونت در نواحی شرق و جنوب را به عنوان مهمترین آرزوی خود در نظر گرفته اند.

حتما بخوانید : معرفی شهر ها و کشور ها – تایلند ملتی منحصر به فرد

تاریخ منحصر به فرد و پیچیده

روسیه ، چه در بخش آسیایی و چه در بخش اروپایی دارای پیوندهای محکمی با تاریخ و فرهنگ اروپاست. اما تاریخ روسیه از جهات مهمی با تاریخ اروپا تفاوت دارد. روسیه هیچگاه بخشی از امپراتوری روم نبود و نیز هیچگاه گذار فرهنگ از دوران باستان را که ملل اروپای غربی را شکل بخشید تجربه نکرد. اروپا هیچ گاه به تسخیر مهاجمان مغول درنیامد.

سطله شدید آنان بر روسیه به مدت بیش از دو قرن به معنای دور افتادن روسیه از پیشرفت های فوق العاده شکسپیر بود ، روسیه در زیر سلطه حکومت استبدادی و سرانجام ویرانگر ایوان مخوف دست و پا می زد . پتر کبیر تخستین حاکم روسیه بود که تمایلاتی در جهت غربی ساختن و مدرنیزه کردن کشورش داشت و اصلاحات خاص او دورانی تازه در تاریخ روسیه را آغاز کرد. با وجود این ، روسیه در قرن های هجدهم و نوزدهم بسیار عقب مانده بود ، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت روسیه در این دوران بی سواد بودند و حکومت نیز اهمیتی به نوآوری های افراد نمی داد.

قرن بیستم شاهد دگرگونی هایی اساسی در روسیه بود. در این قرن روسیه به عنوان قدرت جهانی به رقیب ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. گرچه در دوران حکومت کمونیستی دستاوردهای تکنولوژیکی و اقتصادی به دست آمد. ، که تداعی کننده زندگی بهتر برای همه مردم بود ، اما نظام کمونیستی نیز همچون حکومت های مستبد پیش از خود عمل می کرد. شمار اندک مرگ و میر در کشوری به وسعت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یکی از حیرت انگیز ترین پیشرفت های دوران معاصر است. فدراسیون روسیه حدید با چالش های تازه ای روبروست. کنترل اقتصادی به منظور حفظ جامعه تازه سازمان یافته و اقتاد روسیه برخی از مسائل مهم این کشور در قرن بیست و یکم به شمار می روند.