اشغال ترکیه

اشغال ترکیه توسط بریتانیا

امپراتوری عثمانی به شبه جزیره آسیای صغیر و بخش کوچکی از قاره اروپا در اطراف استانبول محدود شده بود . حتی ترک ها در این محدوده هم واقعا قدرت را در دست نداشتند . متفین در دوران جنگ پنهانی توافق کرده بودند که اگر در جنگ پیروز شوند ، امپراتوری عثمانی را میان خود تقسیم کنند . پس از آتش بس بریتانیا استانبول ، تراکیه و داردانل را اشغال ترکیه را انجام داد و سربازان بریتانیایی ، فرانسوی و ایتالیایی وارد آناتولی شدند .
سلطان محمد ششم پیمان صلح را امضا کرد . اما او نمی توانست مردم ترکیه را مهار کند ، زیرا بسیاری از آنان معتقد بودند که نیروی خارجی باید از ترکیه خارج شوند . ترک ها مبارزه برای رهایی از سلطه خارجی را آغاز کردند . بسیاری از سرزمین های تحت سلطه ترک ها در قرن گذشته برای دستیابی به چنین هدفی جنگیده بودند . مصطفی کمال ، قهرمان گالیپولی جنبش جدید مقاومات را رهبری می کرد .

 

حتما بخوانید : تاریخ ترکیه – تخستین امپراتوری ترکیه

 

شورشی های استانبول را وادار کردند تا دور تازه انتخابات مجلس را برگزار کند ، و بیش تر نمایندگان مجلس خواستار استقلال ملی بودند . آنان میثاق ملی را به رای گذاشتند که به موجب آن ترکیه بی هیچ تعهد قانونی و مالی نسبت به نیروهای خارجی به استقلال کامل دست می یافت . آنان همه ادعاهای گذشته خود را درباره قلمرو امپراتوری عثمانی را کنار می گذاشتند و تنها به محدوده ای که اکثریت ساکنان آن را ترک ها تشکیل می دادند ، راضی می شدند . ملی گرایان در هر صورت دیگری از پذیرش صلح امتناع می کردند .