اقتصاد استرالیا

اقتصاد استرالیا

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2009 ، کشور استرالیا با تولید ناخالص 819 میلیارد دلار ، از نظر تولید ناخالص داخلی در رده نوزدهم جهان قرار گرفته است و ایران با تولید ناخالص 876 میلیارد دلار ، در مرتبه هفدهم جهان بوده است .

در سال 2009 ، متوسط سرانه درآمد هر فرد استرالیایی ، 38.500 دلار و هر ایرانی 12.900 دلار بوده است . بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد ، استرالیا از نظر شاخص توسعه انسانی در سال 2006 ، سومین کشور توسعه یافته دنیا محسوب می شود .

استرالیا کشوری پهناور با آب و هوای متنوع و منابع زیرزمینی سرشار است که با تکیه بر توانمندی های خود در زمینه کشاورزی و دامپروری توانسته است در صحنه اقتصاد بین المللی جایگاه مطلوب به دست آورد .

اقتصاد استرالیا ، اقتصاد آزاد است و متوسط سرانه درآمد در آن از کشورهایی چون انگلستان ، فرانسه و آلمان ، بیشتر است . کانال سوئز سهم مهمی دردشکوفایی اقتصاد استرالیا دارد ؛ زیرا از این مسیر ، مواد اولیه ، به ویژه پشم و گوشت ، خیلی راحت تر به بازارهای مهم اروپا راه می یابند . تا پیش از جنگ جهانی دوم ، اقتصاد استرالیا، وابسته به تولید مواد خام و صدور آن به خارج بود .

بعد از جنگ جهانی دوم ، اتکای اقتصاد استرالیا به تولید فرآورده های کشاورزی کاهش یافت ؛ ولی هنوز هم این کشور ، از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم فرآورده های کشاورزی است . اکنون مواد معدنی ، کشاورزی و دامی ، بیش از 57 درصد صدرات کشور را به خود اختصاص داده است .

این کشور ، بعد از جنگ جهانی دوم ، در برقراری ارتباط با دیگر کشورهای آسیایی و انعقاد قراردادهای اقتصادی و سیاسی ، به ویژه با کشورهای هند – جنوب شرق و ژاپن ، موقعیت های ویژه ای داشته باشد .استرالیا یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی ( WTO ) است .

به گزارش سی ان ان CNN ، هشت کمپانی استرالیایی ، جزو پانصد کمپانی بزرگ جهان هستند .