کشور گردی مرجع اطلاعات گردشگری و تاریخی کشورها

محل برخورد قاره ها

ترکیه – محل برخورد قاره ها

<!–c505218304b50c59c3659f6dda43bae7-links-3–><!–c505218304b50c59c3659f6dda43bae7-links-1–>

 

مطلب را از دست ندهید : جغرافیای ترکیه – تراکیه ترکیه

 

موقعیت و مرزهای ترکیه

مرزهای کنونی ترکیه در سال 1933 تثبیت شده اند. این کشور تقریبا شبیه مستطیل و مساحت آن حدود 780 هزار کیلومتر مربع است. به این ترتیب ترکیه به لحاظ مساحت سی و ششمین کشور جهان محسوب می شود و به جز روسیه همه کشور های اروپایی طول کمتری از ترکیه دارند. بیش ترین قاصله شرق تا غرب ترکیه تقریبا 1600 کیلومتر و بیشترین فاضله شمال تا جنوب این کشور حدود هشتصد کیلومتر است.

ترکیه را بیشتر با عنوان شبه جزیره اناتولی آسیا توصیف می کنند ، همچنین این کشور با نام آسیای صغیر مشهور است ,دریای سیاه در شمال ، دریای اژه در غرب و دریای مدیترانه در جنوب این بخش از قاره آسیا واقع شده اند. سه درصد از خاک ترکیه در قاره اروپا قرار دارد ، در شبه جزیره بالکان ترکیه با کشور های یونان و بلغارستان از شمال غربی همسایه است. دریای مرمره این بخش را از شبه جزیره آناتولی جدا می کند